Bridgeklok

From BitWizard WIKI
Revision as of 15:25, 31 May 2017 by Rew (talk | contribs) (De klok instellen.)

Jump to: navigation, search

Bridgeklok

Introductie

BitWizard is een klein bedrijfje met aan het hoofd een bridgespeler. Toen de lokale club een nieuwe bridgeclock nodig had, hebben we een ontwerp gemaakt en gebouwd. Wij zijn gespecialiseerd in elektronica en hebben de middelen om snel een ontwerp te produceren. We hebben gebouwd wat we zelf nodig achten en wat we vermoeden dat anderen ook handig zullen vinden. Indien u vindt dat iets verbeterd kan worden, laat het ons gerust weten! Het is heel goed mogelijk dat, door een iets andere manier van een clubavond organiseren, uw club andere eisen aan de bridgeklok stelt. Het is mogelijk dat we uw klok van nieuwe software kunnen voorzien zonder de hardware te vervangen.

Mocht u een andere toepassing weten waar "vier grote getallen op een helder display" van nut kunnen zijn, laat het ons weten. Waarschijnlijk is de hardware al geschikt, en kunnen we de software eenvoudig aanpassen voor de andere toepassing. Mocht u een idee hebben, laat het ons weten!

Pluspunten

  • Verschillende geluidsignalen voor "einde ronde", "waarschuwing, einde ronde nadert" ("laatste spel!" bij sommige clubs) en "start nieuwe ronde".
  • Eenvoudig te gebruiken interface om aanpassingen te doen.
  • Groot display.
  • Voorkeuze programmas. U kunt snel wisselen tussen verschillende instellingen. Bijvoorbeeld voor een beginnersavond waarbij de rondes langer zijn.
  • Zichtbaar verschil tussen "resterende rondetijd" en "resterende wisseltijd".
  • Directe aanpassing van de lopende ronde/wisseltijd.


Normaal gebruik

De bridgeklok is eenvoudig in gebruik. Gewoon in het stopcontact steken, aanzetten en hij begint te lopen op 10 seconden resterende wisseltijd. Deze tien seconden geven u de tijd om een langere resterende wisseltijd ("ga zitten tijd"?) in te stellen met de up toets. U kunt ook de klok pauseren met de pause knop. Ook kunt u een ander programma selecteren door op mode te dukken en dan een ander programma te selecteren.

Mocht het om de een of andere reden nodig zijn om de huidige ronde of wisseltijd te verlengen is dat simpel te regelen door op up te drukken. Is iedereen al klaar, kunt u de tijd verkorten door op down te drukken.

Weet u nog niet hoelang er gepauseerd moet worden, kunt u de klok pauseren en hervatten met de pause knop.

Het waarschuwingssignaal klinkt 5 minuten voor het einde van de rond.

Een ander geluid klinkt bij het einde van de ronde.

Tijdens de wisseltijd is er een enkel segment in het eerste display wat "rondloopt". Dit symboliseert het rondlopen van de spelers. Zo is het verschil zichtbaar tussen "nog 2 minuten wisseltijd" en "nog 2 minuten te spelen".

Een derde signaal klinkt als de volgende ronde begint.

De klok instellen.

De klok heeft vier programmas die door de gebruiker ingesteld kunnen worden. Ieder programma bestaat uit een instelling voor speeltijd, waarschuwingstijd en wisseltijd. Een programma wat nog nooit aangepast is staat op 30-5-3.

Om de klok in te stellen, drukt u op mode. De up en down knoppen selecteren nu het voorkeuze programma. Deze worden als P1 tot en met P4 weergegeven. Om het programma te starten drukt u op pause. U kunt ook het programma bekijken of aanpassen door nogmaals op mode te drukken.

Voor ieder programma zijn er drie instellingen: speeltijd, waarschuwingstijd en wisseltijd. Ieder van deze wordt met de up en down knoppen ingesteld. De wisseltijd wordt in stappen van 20 seconden ingesteld. De andere in stappen van 1 minuut.

Nogmaals op mode drukken gaat verder naar de volgende instelling. Na "wisseltijd" komt weer "programma selectie" (P1-P4). Veranderingen worden automatisch opgeslagen.

Om het huidige progamma te starten, kunt u op pause drukken. Het programma start dan altijd bovenin de speeltijd.


Om de helderheid van het display te veranderen, zet u de klok uit. Houdt nu de knop pause ingedrukt terwijl u de klok aanzet. Er verschijnt nu een "I" in het display samen met de huidige instelling. (De "I" is anders dan de "1" doordat ie links in het display staat). Indien u tevreden bent met de instelling kunt u de klok uitstellen

U kunt nu de huidige instelling veranderen met up en down tussen de 0 en de 99 in stapjes van drie. Het display gaat knipperen op de allerlaagste standen. Die maar niet gebruiken. De standaardinstelling van 20 is ietwat donker. Een instelling van ongeveer 30 bevalt ons in de praktijk prima. Overdag of buiten kan een hogere instelling nodig zijn.

Gebruik suggesties

De klok start altijd op P1. De reden hiervoor is dat als twee clubs met verschillende instellingen wekelijks spelen en de klok delen hij altijd verkeerd zou staan als ie de laatste stand zou onthouden. Door steeds op P1 te beginnen kan ie tenminste "soms" goed staan.

Indien u de klok niet deelt en vrijwel altijd hetzelfde programma gebruikt stelt u dat gewoon op P1 in. U kunt gewoon de klok starten en evt de eerste wisseltijd of -speeltijd iets aanpassen. Indien u een enkele keer een ander programma nodig heeft, doet u dat met P2. Zo hoeft u niets terug te veranderen voor het normale speelmoment.

Indien u de klok regelmatig deelt met een drive die andere instellingen nodig heeft, dan raad ik aan om de instellingen in P2 en P3 (en zo nodig hoger) te bewaren. Ervaring leert dat hulpvaardige handen vaak aan P1 gaan zitten rommelen. Die drive komt dan gewoon goed omdat het "ter plekke" goed is ingesteld, maar de hogere programmas blijven dan gelukkig bewaard.

Suggesties en feedback

Zoals eerder vermeld, waarderen we het als u verzoeken doorgeeft. Geen garanties dat we dat onmiddelijk kunnen implementeren, maar we waarderen uw input.

Mogelijkheden waarvan we reeds weten dat die door sommigen gevraagd worden zijn:

  • Meerdere klokken in een hoofdklok-hulpklok configuratie.
  • afstandsbediening.

Enerzijds mocht u dat wensen, dan weten we dat al. Anderzijds, als u het toch doorgeeft, krijgen wij een indruk van hoe groot de markt voor zo'n feature is en kunnen we u laten weten wanneer zo'n suggestie beschikbaar is gekomen. Andere suggesties en feedback zijn natuurlijk ook welkom.

Technische details

De nerds willen dit misschien lezen, anderen kunnen het veilig negeren.

De klok gebruikt 15V, niet het meer gebruikelijke 12V. De segmenten van de displays hebben ongeveer 12V nodig, maar er moet een stroomsturing omheen zitten die wat "marge" nodig heeft.

Indien u de klok openmaakt is er een wit-blauwe potentiometer zichtbaar, waarmee het volume ingesteld kan worden (met een klein kruiskop schroevendraaiertje).

De twee PCBs zijn identiek. De ene is als "master" geconfigureerd, de andere als slave. Zodra we V2 van de hardware in productie nemen zouden we mogelijk wat resterende V1 PCBs als slave in kunnen zetten. De master-slave interface is hetzelfde gebleven.

Versie 1 draait op een AT90USB162 microcontroller, en gebruikt de TLC59025 led driver. De segmenten zijn niet gemultiplexed. Versie 2 zal een STM32F072 processor bevatten en dezelfde led driver. Op het ogenblik (mei 2017) is V2 nog in ontwikkeling. Ondertussen biedt het bijna dezelfde functionalteit als V1.