Bridgeklok upgrade

From BitWizard WIKI
Revision as of 13:19, 14 March 2018 by Rew (talk | contribs) (Created page with "= intro = De bridgeklok bestaat in twee versies, uiterlijk nauwelijks van mekaar te onderscheiden. Versie 1 is gebaseerd op een atmel AT90USB162. Versie 2 en volgende zijn ge...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

intro

De bridgeklok bestaat in twee versies, uiterlijk nauwelijks van mekaar te onderscheiden. Versie 1 is gebaseerd op een atmel AT90USB162. Versie 2 en volgende zijn gebaseerd op een STM32F072. Zorg dat u de juiste instructies opvolgt indien u een upgrade wilt/moet uitvoeren.

Versie 1

Verwijder de voedingskabel. Sluit de bridgeklok aan op de computer met een USB kabel. Er is nu niet genoeg spanning om de normale segmenten te laten oplichten, maar wel de punten. U zult dus niets in het display zien, maar wel mogelijk een knipperende punt. Dit is normaal.

Druk nu op de achterkant op het knopje wat diep achter het linker gaatje in het apparaat zit. Het verdient aanbeveling om eerst zonder spanning op het apparaat te zoeken naar een geschikt stuk gereedschap en te voelen of U het knopje kunt vinden. Een sateprikker werkt wel aardig.

Versie 2

Verwijder de voedingskabel.

Druk nu op de achterkant op het knopje wat diep achter het linker gaatje in het apparaat zit. Het gaat hier om het gaatje wat een cm of twee linkonder het andere ronde gaatje zit. Het verdient aanbeveling om eerst te zoeken naar een geschikt stuk gereedschap en te voelen of U het knopje kunt vinden. Een sateprikker werkt wel aardig.


Vervolgens, terwijl u het knopje ingedrukt houdt, sluit de bridgeklok aan op de computer met een USB kabel.